OZON oksidacija

Ozon
  • O3 - poboljšanje mirisa i okusa vode
  • O3 - uklanjanje boje
  • O3 - oksidacija Ĺľeljeza i mangana
  • O3 - uklanjanje pesticida
  • O3 - oksidacija fenola i cijanida
  • O3 - redukcija ugljikovih spojeva
  • O3 - uništavanje algi
  • O3 - dezinfekcija

Kapacitet proizvodnje ozona - od 2 g/sat do 170 kg/sat

Upit

Pitanja o proizvodima
Na vrh